0 (0242) 824 52 77

Servisler

Web Tasarım Hizmetleri

Güvenlik / Takip Sistemleri

Kodlama ve Geliştirme

Network - Data

Referanslarımızdan Bazıları

Kelimelerden daha fazlası.

İletişim; İletişim araç ve yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak gerekli ve doğru bilgileri doğru kişi, doğru birim ve ilişkide bulunulan ilgili kurumlara zamanında ve doğru bir biçimde iletmek.Analitik Düşünme; Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler, sayısal ölçütler ve göstergeler kullanmak.Stres Yönetimi; Karşılaştığı stresli durumlar karşısında olumlu bir tavır sergilemek ve bu durumları etkin bir şekilde yönetmek.Planlama; Sorumluluğundaki faaliyetleri plan dahilinde yürüterek işlerin sorunsuz, iç ve dış müşteriyi tatmin edecek seviyede gerçekleştirmek.

Ramazan Özel Network Data

Müşteri Odaklılık; İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirlemek; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Sonuç Odaklılık; Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuca zamanında ulaşmak.Takım Çalışması; Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almak.Sürekli Gelişim; Mesleki ve bireysel gelişimini şirketine fayda sağlayacak şekilde planlamak ve yönlendirmek.

Ayberk Şengenç Web Developer

İnsan Kaynakları misyonumuz; öğrenmeye, gelişime&paylaşıma açık, kurum değerlerini sahiplenen yüksek performanslı insan kaynağı yaratmak, sahip olunan tüm yetkinlikleri sermayemiz olarak değerlendirebilmek ve uzun vadeli beraberliği sağlayıcı ortam hazırlamaktır.Değerlerimiz; tüm çalışanlarımız aşağıda belirtilen temel yetkinliklerden oluşan değerlere sahiptir. Güvenilirlik; İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmektir.

Veli Tolga Sipahi IT Professional
Sony
Samsung
Asus
Lenovo
Hp
Apple